Ad Block Ad Block
娛樂
2024-02-28 21:03:31

中年好聲音|涂家堯3.9開騷 預告今年出4首歌

分享:

《中年好聲音》的涂家堯開騷。

《中年好聲音》參賽者涂家堯未有跟無綫續約,決定以獨立歌手身份出道。雖然亮相無綫機會的減少,但仍無阻他的發展及人氣。踏入農曆年,他與伍仲衡、周圍豐一齊擔任鄭丹瑞網上節目《健康旦》的嘉賓,一齊jam歌,並在剛過去的一星期,他到東港城夥拍柳冕、區俊傑一齊獻唱,並應唐福村之邀任新春盆菜宴表演嘉賓。

近日,他更宣布在3月9日舉行《涂家堯My Journey小型音樂會》, 根據資料顯示,家堯將於中華基督教公理堂舉辦音樂會,門票分為$680及$480。他表示最近都是忙於籌備音樂會,他說︰「雖然地方細啲,但係做嘅嘢同中大型音樂會都差唔多,始終今次都係第一次有屬於自己嘅音樂會,希望可以之後去更大嘅場地舉行。」

早前他上載錄音照片,他透露今年會有4首歌曲推出,現時已完成了一首,「另外仲有三首準備緊,因為要做歌手都係要有屬於自己嘅作品,今年計劃係4首,都係好開心嘅。」

適逢下月是他的生日,家堯表示希望大家身體健康,因為發現最近多了人生病。問到有沒有其他生日願望,他說︰「我想喺下次生日之前,可以將《涂家堯My Journey音樂會》搬去更大地方做,因為今次個場地真係比較細,容納唔係好多人,希望可以喺大啲嘅場地舉行啦!」

請接受以下私隱政策及免責聲明,以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受