Am730
七仙羽指ERROR肥仔淫邪
2021-10-12
#Hashtags
news-images
七仙羽指肥仔是淫邪之人。

ERROR成員肥仔、193及七仙羽等,近日為節目擔任嘉賓,七仙羽被問到在場誰最淫邪,她偷笑指非肥仔莫屬:「你睇下佢望著Hailey(陳俞希)嘅眼神就知!」Hailey聞言哭笑不得,而七仙羽又稱要即場幫肥仔收驚,令全場忍俊不禁。之後3人分隊玩問答遊戲,193、肥仔不斷獲主持余逸思派貼士,令七仙羽大感不滿,「點解你要幫佢哋咁多呢?我知你鍾意193,但係你都唔使咁,費事你陣間勾起佢條筋!」193則笑稱:「條筋唔係咁易被人勾起。」

news-images
193玩得很開心,看來已走出情傷。

七仙羽指ERROR肥仔淫邪

#Hashtags
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
阿Bob介紹富二代俾張秀文
Am730
Am730
黃𨥈瑩手抱男孩出席聚會
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明,按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多