Ad Block Ad Block
本地
2023-03-27 04:30:28
日報

父親猝逝捐器官救5人 親屬︰盼遺愛人間

分享:
器官捐贈

Sandy(右)指捐出父親器官,盼遺愛人間。(陳奕釗攝)

疫情影響器官捐贈情況,但亦有大愛家庭,父親在疫情時突然離世,家人商議後,捐出父親多個器官,為5名病人及其家庭對生命及生活重燃新希望。醫務衛生局長盧寵茂指,現時器官捐贈中央名冊約有35萬人,但以香港人口比例,相信仍有上升空間。他亦提及4個月大女嬰芷希去年底成功接受內地跨境捐贈心臟作移植的成功事例,期望兩地互換器官捐贈可以恆常化。

香港移植學會昨日(26日)舉辦2019至2022器官受贈者感恩大會「疫境器官捐贈 大愛無疆」,近300名器官受贈者及其家人、醫護人員及捐贈者家人出席。當中器官捐贈者女兒Sandy Fong席間分享她父親的故事時提到,爸爸在疫情期間某日清晨5時呼吸有異、毫無反應,送抵急症室後發現頸部兩條主要動脈栓塞,即時接受通血管手術,再到深切治療部,當日下午情況變差,翌日早上已現腦壞死;同日下午證實腦幹死亡。

器官捐贈

香港移植學會舉辦2019至2022器官受贈者感恩大會。(陳奕釗攝)

父親生前樂於助人

Sandy指,在短時間失去摯親,更要決定將家人器官捐出屬「係好難嘅決定」。但當時她考慮到父親生前樂於助人,相信爸爸亦想將器官捐出幫助其他人,與家人商議後,同意捐出爸爸的全部器官,包括肝臟、兩個腎臟和一對眼角膜,結果有5名病人受惠。她坦言,至今未習慣父親不在身邊的日子,但亦不時會想「爸爸雖然係離開咗,但會唔會有一日喺街、同我擦身而過嘅,係爸爸嘅受贈者呢?」她補充指,捐贈器官可給病人及其家庭一個重生的希望,呼籲他人在同樣情況下考慮捐出器官,拯救他人生命。

患原發性膽管炎導致衰竭的林來德,2019年病情轉差,他指無親屬適合捐肝,都「打定輸數」為自己準備之後安排,包括財產處理;幸運地在2021年換肝,重獲新生。

過去3年器官捐贈的數字卻呈下跌趨勢,醫管局數字,去年遺體捐贈者及活體捐贈者分別有29人和23人,兩者數字均較前一年少。在腎臟方面,去年遺體及活體捐贈者合共捐贈腎臟56個,目前輪候人數卻有2,451人;肝臟方面則合共有29個,輪候人數卻有66人。
 

Ad Block
器官捐贈

器官捐贈數字(部分)

望與內地互換器官捐贈恆常化

盧寵茂指,器官捐贈的意義遠超金錢捐贈,形容是以「生命相贈」,亦反映人民和社會素質。他表示,早前訪京期間曾到訪中國器官移植發展基金會,談及香港與內地的器官互換機制,中港兩地本身各自有器官分派機制,當局正考慮設立第二層分配機制,當沒有本地病人適合有關器官,無法配對本地輪候系統,即可啟動第二層機制,將器官捐贈至內地,或從內地捐贈來港。醫管局正與內地相關單位溝通,期望盡快將機制恆常化,幫助更多病人。

他亦提到本港一名4個月大女嬰早前獲內地一名腦幹死亡幼童捐出心臟並成功移植的個案,是很好的例子顯示內地器官捐贈和移植,已達致國際水準,且能與本港接軌。

冀提升本港器官捐贈率

香港移植學會會長馬錦文稱,過去3年器官捐贈數字有下降趨勢,轉介數字下跌,除了與疫情下醫療系統有壓力有關,家屬拒絕捐贈亦是原因之一;加上部分病人身體狀況較複雜,亦未必適合捐贈。她指盼新冠疫後可全面檢視現時的服務,如加強醫護培訓,改善找出潛在捐贈者的方式,利用新科技令更多器官適合捐贈等,提升本港的器官捐贈率。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明,以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受