Ad Block Ad Block
娛樂
2023-05-03 22:17:01

楊茜堯羅子溢首帶囡囡去旅行 小珍珠怕高唔敢搭飛機

分享:

早前楊茜堯與家姐楊卓娜一齊去旅行。

楊茜堯在社交平台透露,剛過去的復活節與老公、囡囡小珍珠及家姐楊卓娜一家到日本旅行。她在IG上載當日搭飛機的片段和照片,片中見到小珍珠背住粉紅色背囊,手持仙女棒,跳跳紮的跟爸爸登機。

楊茜堯透露這是囡囡首次去旅行,又指小珍珠不敢坐飛機︰「我哋唔敢同珠妹講去搭飛機,因為佢成日話好高啊,唔要啊,要搭火車,所以由頭到尾我哋都唔敢同佢講飛機兩個字,影相都係離遠影飛機。不過,佢好合作,上機就瞓,瞓醒就食第一次嘅飛機餐,好滿足啊,媽媽俾個叻你!影片亦見到楊茜堯拿出細仔的照片,跟羅子溢及囡囡影合照,並期待下次可以一家四口去旅行。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明,以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受