Ad Block Ad Block
本地
2024-02-07 12:18:00

Ray Online|民建聯「香港年度漢字評選」出爐 「興」字壓倒性勝出

分享:
民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝)

民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝)

民建聯由2013年開始舉辦「香港年度漢字評選」,繼續由民建聯創會主席曾鈺成親自寫毛筆字揭曉今年年度漢字,就係「由治及興」嘅「興」字啦。

漢字評選盛況:

民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝) 民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝) 民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝) 民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝) 民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝) 民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝) 民建聯「香港年度漢字評選」出爐,「興」字壓倒性勝出。(陳芷晴攝)

今年有4,612個市民投票參與,而第1名嘅「興」字有1,604票;第2名「治」字有553票;第3名嘅「復」字得票都好接近,有539票。曾鈺成宣布結果嗰陣,提到第1名係呼之欲出,「興」字最常用係興旺、興起、振興 ,反映出大家希望「由治及興」嘅願望。曾鈺成分析「興」字嘅組成,中間部分係同心合力嘅「同」字,兩邊係「𦥑」字,係一個好重嘅石器具,下方嘅篆書結構係「兩隻手」,結合起嚟,「興」字有同心合力一齊抬起嘅意思。佢認為代表要「由治及興」、振興經濟,唔能夠只靠少數人。

民建聯副秘書長葉文斌就負責揭曉其餘結果,提到第2名嘅「治」字,係管理、治理,同近年政府管治有關。而第3名嘅「復」字就係恢復嘅意思,相信同社會復常有關。

今次評選係由10位評審委員,包括民建聯會務顧問譚耀宗、立法會主席梁君彥等,先揀出10個候選漢字,分別係「興﹑運﹑選﹑簡﹑民﹑夜﹑復﹑治﹑旅﹑守」。葉文斌感謝呢10位社會知名人士擔任評審委員,令到評選活動更加具代表性同公信力。

請接受以下私隱政策及免責聲明,以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受