Ad Block Ad Block
娛樂
2022-08-08 22:41:57

Tyson Yoshi演唱會|林家謙台上揶揄 Tyson Yoshi爆粗還擊(有片)

分享:
Tyson Yoshi尾場個唱,有觀眾拋出胸圍及底褲。

Tyson Yoshi尾場個唱,有觀眾拋出胸圍及底褲。

Tyson Yoshi一連四場演唱會,今晚在九展舉行尾場,並邀得好友林家謙擔任嘉賓,女友Christy和吳林峰到場支持。當Tyson Yoshi介紹林家謙出場時,全場high爆,二人合唱《空中的這一秒》後,家謙隨即寸爆Tyson Yoshi,指他每晚找人掟個Bra上台,並不停問為何今晚沒有,Tyson Yoshi即以林家謙飲品廣告的對白「好熱呢?」作回應,但仍然被林家謙咬住不放,最後Tyson Yoshi忍不住爆粗說︰「X你啦!哈哈!佢真係好仆……本身set死咗我淨係講『好熱呢』,點知佢講呢抽嘢!」

Ad Block
Tyson Yoshi忍不住除林家謙的外套還擊。 Tyson Yoshi與林家謙互窒勁好笑。 Tyson Yoshi與林家謙互窒勁好笑。

林家謙:我就係你個bra

之後Tyson Yoshi見林家謙繼續追問關於胸圍的事,於是上前拉開林家謙的外套說︰「睇下你嗰個!」隨即令全場嘩聲四起。沒料到林家謙此時爆一句「我就係你個bra(bro)love u bra(bro)!」然後兩個人爆笑合唱《熱到除衫》。

林家謙在台上埋怨Tyson Yoshi令他延遲宣傳新歌,之後取出電話表示要對方在台上幫手,在IG出新歌Teaser。林家謙在Tyson Yoshipo前又要反覆檢查,Tyson Yoshi說︰「快啲啦!處女座!」之後林家謙在IG貼出新歌,並唱出《夏之風物詩》。過去三場都有人掉胸圍上台,今晚亦不例外,更有觀眾掉出紅噹噹內褲,非常搞笑。

林家謙獻唱《夏之風物詩》。 林家謙做嘉賓更狂寸Tyson Yoshi。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會,全場high爆。 觀眾掉上胸圍及紅色底褲。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會,全場high爆。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會,全場high爆。 Tyson Yoshi拿起觀眾掉上台的紅色底褲。 又有胸圍。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會,全場high爆。 Tyson Yoshi在九展舉行演唱會,全場high爆。 Tyson Yoshi Tyson Yoshi Tyson Yoshi Tyson Yoshi Tyson Yoshi
請接受以下私隱政策及免責聲明,以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受