Ad Block Ad Block
本地
2023-03-08 17:56:20

47人初選案|庭上提戴耀廷煽動文章《攬炒十部曲》 區諾軒:我認為係過份咗喇

分享:
區諾軒作供指,覺得戴耀廷提出的《攬炒十部曲》想法「十分瘋狂」、「過分了」。(資料圖片/鍾式明攝)

區諾軒作供指,覺得戴耀廷提出的《攬炒十部曲》想法「十分瘋狂」、「過分了」。(資料圖片/鍾式明攝)

民主派「35+」初選案今日(8日)踏入第21天審訊,首名控方證人區諾軒繼續作供,庭上提到另一被告戴耀廷曾發表的《攬炒十步曲》文章,區認為十步曲非常「瘋狂」,因為他記得文章內容有提及一句說話,指要「攬住中共,跳出懸崖。」,他補充指,「我哋係生活喺一國兩制下嘅香港,你發表一篇文章,挑動咗國家嘅情緒,我認為係過份咗喇。」

區諾軒開庭時主動建議「上一庭展示過私人信件,對我有一定傷害,更加唔想第三者造成傷害」,希望日後如非必要引用的話可免則免。《國安法》指定法官陳仲衡回應指如辯方認為信件相關或需就其提問,區答道「我會從容面對」。《國安法》指定法官李運騰另提議控辯雙方溝通,援引時毋需公開展示。

區諾軒承認初選記者會前仍相信否決預算案合法

資深大律師潘熙代表鄭達鴻及梁國雄稍早盤問時,引用戴耀廷2020年5月於《明報》撰寫的2篇文章《立會否決財政預算案的憲制設計》和《「支持否決」不能成為DQ理由——再論立會否決財政預算案的憲制設計》,以及同年7月1日《國安法》實施後戴向一眾初選參與者發送的訊息,內容指「有人說立法會不能拒絕行政機關提出的財政預算案以迫使行政長官讓步⋯⋯這說法完全置明確的基本法條文於不顧」、「35+的目標要否決財政預算案,應沒有觸犯國安法」。

Ad Block

潘熙其後問區諾軒,在《國安法》公布後及2020年7月11日初選記者會前,區是否仍相信否決財政預算案是合法?區確認。潘續問,初選參選人是否都相信?區稱,「我睇唔到有人表達異議。」。另外,潘熙問及鄭達鴻對於當選後無差別否決財政預算案的個人立場時,區諾軒指「我唔肯定」。

區:挑動咗國家嘅情緒,我認為係過份咗喇

其後,法官李運騰指,區諾軒與戴耀廷在3月就協調會議作出討論,其後開設九西WhatsApp群組,但近乎每份協調會議文件,均有「積極運用」或「會運用」《基本法》權力否決預算案。區是在4月尾才意識到此一項為「35+」的元素?區有否與戴討論過?

Ad Block

區回應指,「我曾經相信,呢一個係參選者自己嘅選擇,但係當佢喺4月份,開始陸續出幾篇有關攬炒嘅文章之後,我開始覺得佢嘅睇法,令到初選有質性上面嘅變化,亦係點解喺佢發表咗《攬炒十步曲》嘅文章後,我話佢篇文章嘅想法太瘋狂。」區指他記得文章內容有提及一句說話,指要「攬住中共,跳出懸崖。」,他補充指,「我哋係生活喺一國兩制下嘅香港,你發表一篇文章,挑動咗國家嘅情緒,我認為係過份咗喇。」

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日47人初選案開審第二日47人初選案開審第三日47人初選案開審第四日47人初選案開審第五日47人初選案開審第六日47人初選案開審第七日47人初選案開審第八日47人初選案開審第九日47人初選案開審第十日47人初選案開審第十一日47人初選案開審第十二日47人初選案開審第十三日47人初選案開審第十四日47人初選案開審第十五日47人初選案開審第十六日47人初選案開審第十七日47人初選案開審第十八日47人初選案開審第十九日47人初選案開審第二十日

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明,以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受